ביום 16.5.17 נתפרסמו נקודות זיכוי להורים בהם הוגדלו נקודות הזיכוי להורים עבור ילדיהם עד גיל חמש רטרואקטיבית  מיום 1.1.2017.

1. תוקף עדכון נקודות הזיכוי הוא לשנות המס 2017 ו – 2018.

2. בשנת הלידה יקבל כל הורה 1.5 נקודות זיכוי ומכאן ואילך עד שהילד יגיע לגיל 5 יקבל כל הורה 2.5 נקודות זיכוי.

3. האישה זכאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך ה 1.5 הנקודות לשנה שלאחר שנת הלידה זאת באמצעות מילוי טופס 116 ד' שיהווה נספח לטופס 101.

4. מה שקובע זאת שנת הלידה ולא חודש הלידה כלומר  גם אם ילדכם נולד בחודש דצמבר (אפילו ביום האחרון שבו) תהיו זכאים לקבל את נקודות הזיכוי מתחילת אותה שנה.

5. התוצאה היא שנקודות הזיכוי של שני ההורים שוות בשנת הלידה ובחמש השנים שלאחריה.

6. האם או ההורה שהילד בחזקתו ולפיכך הוא מקבל בגינו את קיצבת הילדים מהבטוח הלאומי ימשיכו לקבל נקודת זיכוי אחת מהשנה שימלאו לילד 6 שנים ועד מלאת לילד 17 שנים.

7. בשנה בה מלאו לילד 18 תקבל האם או ההורה שהילד בחזקתו 1/2 נקודת זיכוי.(סך הכל במשך 19 שנים כולל שנת הלידה).

8. שווי כל נקודת זכוי כיום הוא 215 שקל לחודש ובהתאם 2.5 נקודות זיכוי מזכות בהנחה של 538 שקל מהמס החודשי.