המס על הכנסות החברה הוא בשיעור אחיד וקבוע מהשקל הראשון ובשנת 2017 שיעורו 24%

לעומתו המס לעצמאי הוא מדורג ובשנת ‏2017 שיעורו השנתי הוא כדלקמן:

  • 10% עד 74,640 ש"ח
  • 14% על 32,400 ש"ח הבאים
  • 20%  על 64,800 ש"ח הבאים
  • 31% על 66,960 ש"ח הבאים
  • 35% על 258,120 ש"ח הבאים
  • 47% על 496,920 ש"ח הבאים
  • 50% מעל 640,721

בשנת 2017  שיעור מס הכנסת החברות הוא 24%

לעומתו שיעור המס השולי המקסימלי לעצמאי יחיד 47%  

 בעת המעבר מעסק עצמאי לחברה ניתן למכור את נכסי העסק מהיחיד לחברה  ובעל המניות (העצמאי לשעבר) זכאי למשוך את תמורת עלות הנכסים ללא חיוב מס.

חברה אינה חייבת בתשלום בטוח לאומי על הכנסתה החייבת כך שבעזרת תכנון "חכם" יכול בעל המניות בחברה בדרך כלל לחסוך בתשלומי הביטוח הלאומי.

כמו"כ בעל המניות בחברה שהגיע לגיל המזכה אותו בקיצבת זקנה יכול בהתנהלות נכונה להתאים את הכנסתו מהחברה לסכום שלא יפגע בזכאותו לקבל קיצבת זקנה ומצד שני לא לפגוע בהכנסות העסק באמצעות החברה.

 פעילות במסגרת חברה מאפשרת גמישות בקליטת בעלי מניות חדשים (בני משפחה או מכירת חלק מהזכויות בחברה) מבלי לפגוע בהמשכיות העסק ו\או במוניטין שלו.

 יתרון חשוב נוסף הוא היות החברה אישיות משפטית נפרדת שבתכנון נכון מהווה הגנה לבעלי המניות.

בגלל קיום עלויות בהקמת החברה וכן עלויות ניהול שוטפות גבוהות יותר מאשר בעסק העצמאי , לכן רמת ההכנסה החדשית, נטו לפני מס, המינימלית, המצדיקה פעילות באמצעות חברה בדרך כלל, היא 12,500 ש"ח לחודש (או 150,000 ש"ח לשנה). אך כיון שהשיקולים בהקמת החברה מגוונים יש לשקול את הכדאיות להקמתה בכל מקרה לגופו, ביעוץ אישי אצל רואה חשבון מנוסה.

 בעיקרון קיימות כמה דרכים לביצוע המעבר מיחיד לחברה ובאופן בו יועברו הנכסים בפטור ממס מיחיד או משותפות לחברה שתוקם בבעלותם. כמו"כ יש לשקול שילוב של מכירת מוניטין מהעסק העצמאי לחברה.

 מסקנה לפני שתחליטו על כדאיות המעבר ממעמד עצמאי לחברה ועל הדרך הנכונה לביצועו, מומלץ מאד להתייעץ עם רואה חשבון מומחה ובכך למקסם את המהלך בשילוב שיקולים מקצועיים של רואה חשבון מנוסה.

לפרטים נוספים התקשרו היום

משרד רואה חשבון דב רוזנברג טלפון: 04-8255976