במאמר הנוכחי נסקור את חשיבות הרישום במוסד לבטוח לאומי מייד לאחר הקמת העסק.
בבטוח הלאומי יבדקו עבורכם את כל תקופות הבטוח בעבר של הנרשם ויאפשרו לו להשלים את רצף תקופות הבטוח. במידה וחסרים דיווחים בגין תקופות קודמות תוכלו להשלימם באמצעות רואה חשבון בצפון.

חשוב מאד לבצע הערכה ראשונית של ההכנסה הצפויה בהתאם להזמנות עתידיות ולפי צפי מדויק ככל שקיים כיון שאלו יהוו את הזכויות הביטוחיות שיעמדו לרשותכם במקרה של מימוש זכויות מהבטוח הלאומי במקרים כגון  מילואים, חופשת לידה, תאונות עבודה ואחרים. כך הפיצוי שישולם לכם במקרים אלה מהבטוח הלאומי יהיה בגובה הכנסתכם הריאלית וגם בכדי שלא תאלצו, בסוף השנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי, לשלם הפרשים לבטוח לאומי.

במהלך השנה ובהתאם לפעילות העסק בפועל מומלץ לעדכן את הבטוח הלאומי על גובה ההכנסות בפועל בכדי שסכומי הבטוח יהיו ריאליים לשם כך תוכלו באמצעות רואה חשבון בצפון להגדיל או להקטין במהלך השנה את מקדמותיך לבטוח לאומי ולהתאימם להכנסותיך הצפויות.

במידה ואתה עובד גם כשכיר בנוסף להיותך עצמאי נוכל להדריכך כיצד תוכל לקבל פטור מתשלומי בטוח לאומי על הכנסותיך כעצמאי. כמובן שבמקרה כזה לא תהיה מבוטח בגין הכנסותיך כעצמאי ולכן חשוב שבעל מקצוע – רואה חשבון בצפון יסביר לך את משמעות הדבר ותשקלו את כל הצדדים לחיוב ולשלילה שבמהלך כזה בטרם תחליטו ללכת בדרך זו או אחרת.
זו כמובן רק דוגמא לחשיבותו של הליווי המקצועי הצמוד על ידי רואה חשבון גם בתחומים אחרים כגון מע"מ ומס הכנסה וגם בהתנהלותך העיסקית בלקיחת אשראים ועלויותיהם. אלה חלק מהיתרונות בבחירת רואה חשבון מתאים ורב תחומי.

לפרטים נוספים התקשרו היום

משרד רואה חשבון בחיפה דב רוזנברג טלפון: 04-8255976